Virtual Reality Vliegsimulator

virtual reality VR vliegsimulatie

VR in de praktijk

Het is en blijft de droom van vele jongeren: piloot worden. Sinds jaar en dag hangt er een zekere allure om dit beroep heen. Vliegen naar verre oorden, een buitengewoon goed salaris en een beroep dat iedereen wel zou willen. In de praktijk valt dit echter nog behoorlijk tegen, zeker sinds de komst van de low-cost luchtvaartmaatschappijen. De vluchten zijn tegenwoordig vaak lokaal, salarissen gehalveerd en de glans lijkt in het algemeen een beetje verdwenen binnen dit beroep. Daar komt ook nog eens bij, dat een groot aantal van de afgestudeerde piloten momenteel thuis zit zonder werk, maar wel met torenhoge schulden. De opleiding wordt tegenwoordig namelijk voor een groot deel door de studenten zelf betaald, waardoor vele afgestudeerden met torenhoge schulden achterblijven die ze met geen mogelijkheid kunnen betalen. In Nederland zijn er momenteel ongeveer 4.000 actieve verkeersvliegers zo’n 1.100 à 1.300 piloten hebben nog altijd geen (vaste) baan. In andere Europese landen is de situatie niet veel beter of zelfs nog slechter. Aan de werkloosheid is natuurlijk niet direct iets te doen, dit zal met de tijd weer aantrekken naarmate de gevolgen van de crisis minder merkbaar worden. Maar het verlagen van de kostendruk voor studenten is overduidelijk wenselijk! Virtual Reality (VR) zou hier wellicht eindelijk eens een verandering in aan kunnen brengen.

VR virtual reality vliegsimulatie

Vlieguren

Aanstaande piloten dienen, eer ze daadwerkelijk hun diploma op zak hebben, een behoorlijk aantal vlieguren te maken. Deze uren worden deels in de lucht gemaakt en deels met behulp van een simulator. Op dit moment is het nog zo, dat het aantal echte vlieguren het aantal simulatie-uren overstijgt. Praktijkervaring is en blijft de beste ervaring. Maar het zijn nu juist deze vlieguren, die de meeste kosten met zich meebrengen. Even ter illustratie; een opleiding tot verkeersvlieger (Integrated ATPL-A) kost momenteel tussen de 45.000 en 114.000 euro. De meeste bedragen komen echter boven de 85.000 euro uit. Hier kun je in principe een huis voor kopen. Met de komst van VR kan hier eindelijk verandering in komen, omdat VR een geheel andere ervaring is dan hetgeen momenteel met een simulator wordt aangeboden. De ervaring is nagenoeg echt en de situaties talrijker. Dit bespaart niet alleen een (hele grote) hoop geld, maar stelt het opleidingsinstituut in staat de aspirant piloten sneller en adequater voor te bereiden op de praktijk.

Sneller een baan?

Doordat de kosten worden gedrukt maar de ervaring juist wordt verbreed en vermeerderd, zijn de afgestudeerde piloten ook meteen beter in staat zich aan de praktijk aan te passen. Op dit moment worden jonge piloten doorgaans afgewezen. Om op een verkeersvliegtuig te vliegen, moet je namelijk eerst een typerating halen. De luchtvaartmaatschappij is degene die bepaalt op welk type je gaat vliegen, dus welke typerating je moet behalen. Met VR kan dit wellicht tijdens de opleiding al deels worden opgepakt, omdat het type vliegtuig simpelweg kan worden nagebootst in de VR simulatie en een student niet per sé daadwerkelijk de lucht in moet. Wanneer de afgestudeerde piloot vervolgens solliciteert, is hij of zij weliswaar nog steeds één van de duizenden kandidaten maar biedt de behaalde typerating een realistische mogelijkheid om zich van de andere kandidaten te onderscheiden. De mogelijkheden worden nog uitgebreid onderzocht, maar zullen zeker de toekomst van de opleiding tot vlieger positief veranderen.