Virtual Reality Rijopleiding

virtual reality VR rijopleiding rijschool

VR in de praktijk

Wist u dat er in Nederland gemiddeld maar liefst 1,3 miljoen examens op jaarbasis worden afgenomen door het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen? VR-RijopleidingDit aantal omvat weliswaar zowel de theorie- als praktijkexamens, het is en blijft een behoorlijke hoeveelheid. Het betekent echter geenszins, dat alle afgelegde examens ook behaald worden. Integendeel, de cijfers liegen er niet om: het slagingspercentage voor het theorie-examen Personenauto (B) in 2014 was namelijk niet hoger dan 41,9%. In het jaar daarvoor (2013) was dit niet veel beter; 44,8%. De scores voor de theorie-examens Motor (A) en Bromfiets (AM2) lagen in 2014 ook al niet veel hoger; respectievelijk 54,7% en 45%. Het slagingspercentage voor het praktijkexamen B was in 2014 50,1%, in 2013 48,8%. Indien je het gemiddelde neemt van zowel het theorie-examen als het praktijkexamen B, kom je in 2014 uit op een schamele 46%! Minder dan de helft van de examinandi behaalt dus zijn of haar examen. Deze cijfers zijn overigens ook nooit echt wezenlijk veranderd, omdat de wijze van lesgeven voorafgaand aan de examens al decennia hetzelfde is gebleven. Wat theorie uit een boek plus praktijklessen. Met de komst van Virtual Reality (VR) komt hier echter verandering in. Hoe? Dat leggen we hierna uit aan de hand van wat voorbeelden.

Niet voldoende praktijkuren

Veruit de meest voor de hand liggende reden voor de lage slagingspercentages, is het feit dat vele cursisten uiteindelijk toch te weinig oefen-uren hebben gehad. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld een instructeur die geheel volgepland is, maar ook het samenvoegen van twee of meer cursisten in een rit om geld te besparen. Hoewel je van een ander veel kunt leren, blijkt ervaring die geheel op eigen houtje is opgedaan tot op heden het meest doeltreffend. Maar het komt ook nog steeds vaak voor, dat een rijinstructeur een cursist te snel een examen laat afleggen. Vaak met de hoop op die manier zo veel mogelijk cursisten met positief gevolg af te laten rijden in een zo kort mogelijke periode. Het is vast geen verassing dat dit juist een averechts effect heeft; haastige spoed is nog altijd zelden goed. Het goede nieuws is echter, dat al deze ongemakken kunnen worden voorkomen door het toevoegen van VR-opties aan de rijopleidingen. Dit kan in de vorm van losse modules, maar ook als standaard onderdeel van elk lespakket. De mogelijke toepassingen zijn werkelijk eindeloos. Denk aan een gemiste rijles door zeer slechte weersomstandigheden, die op deze manier kan worden ingehaald. Maar ook het extra oefenen van de hellingproef; we leven immers in Nederland dus het vereist nogal wat zoekwerk om hier een goede helling te vinden… Al met al biedt VR een waardevolle toevoeging op de reeds aanwezige praktijklessen en kan ter ondersteuning van het lespakket worden gebruikt en als vaste vervanging van lessen. Met het grote bijkomende voordeel dat kosten aanzienlijk gedrukt worden, het bespaart immers echte ritten!

Faalangst

Een veel gehoorde oorzaak van het niet behalen van een examen is faalangst. Zeker als het gaat om het rijexamen. Ook in dit geval kan VR een fantastische uitkomst bieden door het aanbieden van meer praktijkuren, alsmede lessen geheel toegespitst op de cursist. Vaak gaat het om één of twee bepaalde handelingen waar de cursist onzeker over is. Deze kunnen middels VR eindeloos worden geoefend, totdat er geen ruimte meer is voor onzekerheid. Oefening baart kunst en het kan niet genoeg worden onderstreept, hoe belangrijk de praktijk is om te slagen voor het examen. Door het combineren van moeilijke situaties in VR met de ervaring die de cursist op de weg opdoet, stijgt zijn of haar zelfverzekerdheid en dit komt het slagingspercentage hoe dan ook ten goede.

virtual reality VR rijbewijs rijles

Geen beperkingen of onvoorziene omstandigheden

Het grote voordeel aan VR is het feit dat het onderhoudsvriendelijk is en bijzonder flexibel te gebruiken, in vergelijking met een echte auto, voor echte lessen. Ook is het niet meer nodig rekening te houden met het weer of de spits, dit is allemaal in te stellen. In piekperioden kunnen cursisten alsnog adequaat worden geholpen door praktijklessen op deze wijze aan te bieden en daarmee in hun behoeften te voorzien. Zo voorkomt u tevens dat een cursist te lang stilzit en daardoor weer zaken vergeet, of onzeker wordt.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden voor uw rijschool!