Virtual Reality BHV

virtual reality VR BHV cursus opleiding

BHV in de praktijk

Het aanbod aan cursussen op het gebied van bedrijfshulpverlening is enorm. Niet zo heel vreemd; volgens MKB Servicedesk telt Nederland medio 2016 in totaal alleen al 1.777.183 ondernemingen die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Hiervan bestaat 68,69% uit ZZP-ers, 1.220.747 ondernemers. Er blijven dus 556.436 ondernemingen over met personeel in dienst. De Arbo-wet eist dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Indien een ondernemer personeel in dienst heeft, bestaat er een wettelijke verplichting om tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener, die ook nog eens te allen tijde binnen het bedrijf aanwezig moet zijn. Doorgaans worden er dus meerdere personen werkzaam binnen een onderneming opgeleid, omdat het vrijwel onmogelijk is voor slechts één persoon om altijd aanwezig te zijn. Met andere woorden; het aanbieden van BHV cursussen is een lucratieve business met een grote hoeveelheid potentiële klanten, waardoor het aanbod derhalve erg groot is. Om op te vallen tussen al die andere opleidingsinstituten, is het toevoegen van Virtual Reality (VR) aan uw BHV opleiding een gouden kans. Hoe? Een paar voordelen hierbij op een rijtje.

Taken van een BHV-erVR virtual reality BHV cursus opleiding

Een bedrijfshulpverlener is, onder andere, verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp in geval van calamiteiten. Maar ook het bestrijden van een beginnende brand en het (helpen) begeleiden van een ontruiming. Om adequaat op dergelijke situaties in te kunnen spelen, dient een BHV-er op de hoogte te zijn van de meest recente kennis op dit gebied alsmede veelvuldig te hebben geoefend met zulke situaties. Met name bij het oefenen van crisissituaties kan VR een belangrijke aanvulling zijn. Een mens kan immers bergen aan kennis op doen; indien hij of zij niet met crises om kan gaan, vervalt het gehele nut van de opgedane kennis! Juist een BHV-er dient onder druk te kunnen presteren, kalm te reageren wanneer anderen in paniek raken en snel ad-hoc taken op te kunnen pakken. Maar om dergelijke situaties te simuleren is er normaliter een hoop inzet nodig. Vaak ook nog eens buiten werktijd, waardoor het bedrijf veel extra geld kwijt is aan het inzetten van werknemers en middelen. Door het vervangen van echte oefeningen door oefeningen in VR, bespaart elk bedrijf een hoop geld terwijl de kwaliteit van de oefeningen identiek is, als niet beter. Ook is het een stuk makkelijker om een oefening in te plannen en kunnen BHV-ers vaker en intensiever worden getraind, waardoor de effectiviteit van de hulpverlening stijgt.

Kennis op peil houden

Met slechts één cursus- en examenmoment is de BHV-er er echter nog niet. Methodieken en kennis wijzigen met de tijd en deze kennis dient dus om de zoveel tijd opgefrist te worden, om niet tekort te schieten in de aangeboden hulpverlening. Uit de praktijk blijkt telkens weer, dat levensechte oefeningen veel beter worden aangeleerd dan enkel theoretische kennis uit een boek. Ook in dit geval is VR dus een kans bij uitstek. Door de opfriscursussen voor reeds opgeleide BHV-ers aan te vullen met VR modules, worden de BHV-ers keer op keer getraind in praktijksituaties en kunnen ze daarmee sneller en beter reageren, indien er zich écht een ongeluk of crisissituatie voordoet. De toe te voegen modules worden uiteraard geheel conform uw wensen ontwikkeld en zijn daardoor uniek in hun soort. Het staat u altijd vrij om hier te informeren naar de uitgebreide mogelijkheden!

VR virtual reality BHV opleiding cursus